17/05/2011

Syllabus Design

http://cet.usc.edu/resources/teaching_learning/syllabus.html
سئل أحد السياسين رأيه في مستقبل أمة فقال : ضعوا أمامي مناهجها في الدراسة انبكم بمستقبلها

من كتاب الموجة الفني لمدرسي الغة العربية
عبد العليم ابراهيم

No comments:

http://sharekcentre.com/cubeportfolio/storytelling-in-language-teaching/#0 Storytelling in Language Teaching Stories offer an ideal form...